Аналіз ситуації з розслідуванням гострих професійних випадків (коронавірусна хвороба COVID-19)

Випадки захворювань медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою  COVID-19, розслідуються як випадки гострого професійного захворювання, відповідно вимог  Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337(далі-Порядок).

Управлінням Держпраці  у Волинській області здійснюється постійний моніторинг  та аналіз ситуації в області щодо роботи комісій з розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID -19 спричинену корона вірусом SARS-CoV-2  в тому числі тих , які призвели до смертельних наслідків.

Станом на 23.02.2021 року отримано 1044 повідомлень про гостре професійне захворювання, з них 17 зі смертельним наслідком. Утворено комісій з розслідування – 1044.

Проведено аналіз ситуації, яка склалася з розслідуванням гострих професійних випадків. Найбільша кількість випадків інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зареєстрована в наступних закладах охорони здоров`я:

— КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради- 110;

-КНП Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання  Ковельської міської ради Волинської області- 82;

— КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради- 44;

-КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради- 26;

— КП  «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради -26;

-КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради-24;

Завершено розслідування  усіх  смертельних  випадків, з яких 7 пов’язані з професійною діяльністю, 10 — не пов’язані – це зараження в побуті або при контакті зі співробітниками закладу, що не пов’язано з ліквідацією епідемії та запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У випадках пов’язаних з професійною діяльністю причиною інфікування стало:

— порушення інструкцій з охорони праці-1 випадок;

— особиста необережність потерпілих-2;

— порушення робітниками інструкцій з охорони праці-2;

-інши психофізіологічні причини, серед яких: інфікування внаслідок відсутності інформації про хворобу пацієнта, які знаходяться в інкубаційному періоді або хворіють безсимптомно;  інфікування внаслідок високого психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих висококонтагіозною інфекцією -2,

На сьогоднішній день вже завершено  639 розслідувань, з них 126 визнані такими що пов′язані  з професійною діяльністю,  513 не пов′язані випадки .

За ініціативою Управління Держпраці у Волинській області проведена спільна семінар-нарада з представниками Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області у режимі відео-селекторного зв’язку з керівниками 85 комунальних підприємств охорони здоров’я області (за участю голів комісій з інфекційного контролю, фахівців з охорони праці) на тему: «Розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників на коронавірусну хворобу COVID -19 спричинену корона вірусом SARS-CoV-2. Причини інфікування персоналу ЗОЗ».

В ході наради начальником відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці були озвучені основні причини інфікування персоналу ЗОЗ, де зареєстровано найбільше випадків гострих професійних захворювань та надано рекомендації щодо розроблення  плану профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я для  їх усунення, а саме:

— забезпечення інфекційного контролю у ЗОЗ із обов’язковим урахуванням Стандарту надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, затвердженого наказом МОЗ від 28.03.2020 №722;

— забезпечення медичних та інших працівників засобами індивідуального захисту в залежності від існуючого ступеня ризику інфікування COVID-19 на робочих місцях;

— регулярне навчання медичних працівників правилам користування ЗІЗ та демонстрацію їх правильного застосування;

— перегляд режиму праці та відпочинку для медичних працівників з метою зменьшення психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі з інфекційними хворими.

На даний час у закладах охорони здоров’я,  в  яких  було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювань медичних працівників, складено плани заходів щодо усунення організаційних та технічних причин інфікування медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та заходів із запобігання поширенню гострою респіраторною хворобою COVID-19 при виконанні посадових обов’язків.
Управління Держпраці у Волинській області здійснює контроль за їх виконанням.