Безпека праці під час механізованого вирощування і збирання овочів у відкритому ґрунті

Нині в Україні вирощуванням овочів займаються різні типи сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, у тому числі приватні господарства. Проте найбільшу кількість товарної овочевої продукції виробляють у спеціалізованих овочівницьких господарствах. Найчастіше випадки травматизму в овочівництві трапляються на механізованих процесах.


У статті «Безпека праці під час механізованого вирощування і збирання овочів у відкритому ґрунті» читайте докладніше:
1. Чи належний контроль за технічним станом сільськогосподарської техніки на вашому підприємстві?
2. Основні вимоги з ОП під час сівби і висаджування овочевих культур


Тому важливим моментом є дотримання працівниками вимог безпеки праці, особливо з огляду на специфіку галузі (зокрема, значні затрати ручної праці) та особливості виконання механізованих робіт в овочівництві.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МАШИН І МЕХАНІЗМІВ В ОВОЧІВНИЦТВІ

Основними виробничими процесами в овочівництві відкритого ґрунту є:

 • основний обробіток ґрунту,
 • внесення добрив,
 • підготовка ґрунту і сівба (садіння),
 • догляд за посівами,
 • збирання врожаю.

В овочівництві відкритого ґрунту мають місце трудомісткі процеси із застосуванням різних машин і механізмів, що може зумовити травмування працівників. До аварій та нещасних випадків під час експлуатації сільськогосподарської техніки в овочівництві можуть призвести недоліки в конструкції машин та експлуатаційні дефекти:

 • відкриті обертові і рухомі частини машин і обладнання;
 • несправність або відсутність блокувального пристрою запускання пускового двигуна за увімкненої передачі;
 • несправність гальмівної системи трактора чи іншої самохідної сільськогосподарської машини;
 • несправність муфти зчеплення;
 • несправність рульового керування;
 • несправність або відсутність освітлювальних і контрольних приладів;
 • несправність або відсутність реверса робочих органів, які забиваються технологічним продуктом;
 • відсутність на тракторах автоматичних тягово-зчіпних пристроїв для агрегатування причіпних машин;
 • підтікання палива, оливи, охолоджувальної та інших технологічних рідин;
 • відсутність або несправність засобів доступу на робоче місце і до місць обслуговування (підніжки, драбини тощо);
 • відсутність пристроїв для запобігання потраплянню технологічної сировини і рослинних решток на поверхні теплообмінних елементів радіаторів, системи охолодження і елементів випускної системи відпрацьованих газів двигуна;
 • несправність інструменту, пристроїв, тари тощо;
 • слизькі опорні поверхні елементів конструкції агрегату.

У рамках контролю за технічним станом сільськогосподарської техніки проводять періодичну перевірку та випробовування елементів машинно-тракторних агрегатів, що визначають безпеку їх експлуатації. Зокрема, перевіряють на:

 • відсутність у деталях корозії, механічних пошкоджень та дефектів, що впливають на безпеку виконання робіт, зокрема безпеку дорожнього руху;
 • ефективність гальмування робочої та стоянкової гальмівної системи;
 • спрацьовування гальмівної системи причепа у разі аварійного гальмування;
 • відсутність у рульовому керуванні і його приводі деталей та вузлів із залишковою деформацією, тріщинами, пошкодженнями та залишками ремонту методами паяння чи зварювання;
 • відсутність витікання палива, оливи та охолоджувальної рідини у двигуні, підтікання експлуатаційної рідини у гідросистемах машин та їх робочих органів;
 • надійність кріплення елементів коліс, відсутність тріщин дисків або ободів коліс тощо.

Основним завданням системи обробітку ґрунту в овочевих сівозмінах є створення глибокого орного шару, посилення аерації, нагромадження достатньої кількості поживних речовин і вологи, зменшення забур’яненості полів, знищення шкідників і збудників хвороб, а також розроблення орного шару і вирівнювання поверхні ґрунту. Для цього використовують плуги з перед­плужниками (ПЛН-3-35), важкі (БЗТС-1,0), середні (БЗСС-1,0) або легкі посівні (ЗБП-0,6) борони, котки з гладкою поверхнею (ЗКВГ-1,4) та кільчасто-зубчасті (ЗККШ-6), культиватори-рослинопідживлювачі УСМК-5,4А та ін.

Джерело інформації: Охорона праці і пожежна безпека