Безпека праці у період весняно-польових робіт

Про ризики травмування працівників та методи запобігання виникненню нещасних випадків у період весняно-польових робіт поговоримо з Вячеславом Савенком, начальником відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Волинській області.

Вячеславе Миколайовичу, на що в першу чергу варто звернути увагу і чому?

У період проведення весняно-польових робіт триває підготовка сільськогосподарської техніки, перевірка її готовності до експлуатації, а також зростає, в порівнянні з зимовими місяцями, кількість працівників зайнятих на ручних роботах, в першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів. Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при порушенні вимог охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт.

На яких питаннях в першу чергу необхідно акцентувати увагу керівників підприємств?

Перш за все керівникам підприємств необхідно засвоїти просте і дуже важливе правило: хто береться за виконання того чи іншого завдання, має бути попереджений про можливі ризики та мати чітке уявлення про заходи, яких треба вживати під час виникнення нештатної ситуації. З цією метою необхідно розробити відповідні інструкції з охорони праці, завести журнали їх реєстрації та видачі, а на виробничих дільницях обладнати стенди з короткими інструкціями, налагодити систему проведення інструктажів з питань охорони праці.

Також не варто забувати про те, що будь-який  працівник, який прийшов виконувати роботу в інтересах підприємства, усі працівники, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, учні і студенти, які проходять трудове чи професійне навчання, екскурсанти, в разі екскурсії на підприємство, — повинні пройти вступний інструктаж. Після цього відповідно — первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і цільовий. На кожному підприємстві необхідно розробити положення про систему управління охороною праці, яка є частиною загальної системи управління виробництвом, а її функціонування спрямоване на залучення всього колективу до роботи зі створення здорових і безпечних умов праці, вивчення всіх існуючих факторів ризику, здійснення контролю за додержанням правил безпеки на кожному робочому місці, оцінку діяльності усіх підрозділів і кожного працівника окремо за результатами роботи з охорони праці.

Варто пам’ятати про вимоги Закону України «Про охорону праці», де йдеться, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників в галузі охорони праці, а тому, необхідно посилити контроль за виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу, підвищити відповідальність за додержанням вимог охорони праці самих працівників, навчити, переконати їх піклуватися про особисту безпеку та здоров’я , а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання робіт або перебування на території підприємства.

Зрозуміло, що ніяка система управління, як би вміло вона не була побудована, не зможе діяти ефективно, якщо не буде підкріплена грошовими коштами, необхідними для її функціонування, а виділення цих коштів на охорону праці не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік передбачено ст. 19 ЗУ «Про охорону праці». Та не всі керівники дотримуються цих вимог. Але, коли трапляється нещасний випадок, то відразу ж знаходяться кошти і на засоби індивідуального захисту, і на спецодяг, і на інше.

Що можна сказати відносно показників виробничого травматизму на підприємствах України та Волинської області?

На виробництві в Україні в 2016 році травмовано 4428 працівників з них смертельно — 400. В тому числі на підприємствах агропромислового комплексу України 578, з них смертельно 83, в галузі сільського господарства  відповідно 315 з них 50 смертельно,  а це найбільша кількість працівників у порівнянні з іншими галузями економіки. У  сільськогосподарських підприємствах Волинської області виробничі травми отримало 15 осіб проти 14 у 2015 році, з них 2 особи травмовані смертельно,  у 2015 році — 1 особа.

Які основні причини виникнення нещасних випадків?

Основними причинами травмування працівників є невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, незадовільний стан виробничого середовища, алкогольне сп’яніння на робочому місці, а також особиста необережність потерпілих.