Безпечна робота цукрових заводів

Щорічно на підприємствах цукрової галузі України у період цукроваріння трапляються нещасні випадки зі смертельними наслідками під час ремонту обладнання з рухомими та обертовими механізмами.

Про ситуацію на цукрових заводах Волині та роботу, спрямовану на формування превентивної культури охорони праці, яку провели посадові особи управління Держпраці у Волинській області, розповість начальник відділу в АПК та СКС Вячеслав Савенко:

«Більшість робіт, які виконують працівники на обладнанні виробництва цукру належать до робіт підвищеної небезпеки.

Виконання робіт на висоті, в закритих апаратах, ємкостях, відсутність огорож приводів, блокуючи пристроїв на обладнанні, яке ремонтується, допуск до роботи працівників без навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці призводить до виникнення нещасних випадків. Серед основних причин травмування  працівників під час обслуговування обладнання та виконання ремонтних робіт слід виділити незадовільну організацію робіт, порушення технологічного процесу та вимог безпеки праці, несправний технічний стан засобів виробництва, відсутність або невикористання засобів індивідуального захисту, недостатню професійну підготовку працівників, порушення трудової дисципліни, незадовільний контроль за виконанням робіт, інше».

Саме тому посадові особи управління Держпраці ініціювали проведення круглих столів та семінар-нарад на базі цукрових заводів області, а саме у ПАТ «Гнідавський цукровий завод» та ПП «Європацукор». Метою проведення таких заходів була організація безпечного виробничого процесу та розроблення заходів щодо попередження виникнення нещасних випадків на підприємствах в період приймання та переробки цукрової сировини.

Спеціалісти управління звертали особливу увагу керівництва цукрових заводів на дотримання вимог безпеки праці під час планово-попереджувальних ремонтів, виконання робіт щодо розвантаження, укладання, підготовки цукросировини, експлуатації машин, обладнання. Також зобов’язали провести навчання з питань охорони праці та дотримання вимог електробезпеки посадових осіб  підприємств та привести у відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці виробничі будівлі та приміщення.

У ПП «Єропацукор» проведено аналіз травматизму на підприємстві з 2008 по 2015 роки. За цей період на цукровому заводі сталося 9 нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, один з яких зі смертельним наслідком.

За результатами круглих столів та семінар-нарад фахівці управління зобов’язали керівництво цукрових заводів провести навчання з питань охорони праці та дотримання вимог електробезпеки посадових осіб підприємств та привести у відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці виробничі будівлі та приміщення.

«Кожному нещасному випадку, який стався, можна було запобігти, — ділиться своїм досвідом Вячеслав Миколайович, — необхідно просто виконувати, як технічні, так і організаційні заходи: створювати на робочих місцях умови, які відповідають санітарним нормам; забезпечувати вільний доступ до робочих місць, необхідну ширину проходів і безпечність підіймання людей; встановлювати необхідні риштування; відключати поставлене на ремонт обладнання, очищати його від продуктів виробництва; запобігати випадковій або помилковій подачі на робоче місце води, соку, сиропу, пари, газу, електричного струму; огороджувати небезпечні зони виконання робіт, вивішувати запобіжні написи, плакати».