Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що  на сьогодні виплата вихідної допомоги при звільненні працівника відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП України у зв’язку з призовом на військову службу за рахунок підприємства законодавством не передбачена (відповідну норму вилучено зі ст. 44 КЗпП Законом від 11.05.2007 №1014-У «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби»). Тому підприємство може виплатити таку допомогу лише у тому випадку, якщо це передбачено колективним договором.

Розрахунок при звільненні працівника у зв’язку з призовом на військову службу відбувається в такому порядку:  виплачуються заробітна плата до дня звільнення включно та грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 затверджений Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

Цей Порядок визначає механізм виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову.

Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби, шляхом її перерахування військовим комісаріатом на рахунок у банку, зазначений її одержувачем, або через касу військового комісаріату.