Випробувальний термін: які права та обов’язки працівників?

Що таке випробувальний термін? Яким особам він не встановлюється? Який може бути термін випробування? Які дії, якщо строк випробування закінчився? Яка відповідальність за неналежне оформлення трудових відносин?

Що таке стажування?

Стажування – це навчання персоналу на робочому місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об’єктів обслуговування, набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи.

Хто може проходити стажування?

Насправді, законодавством передбачено обмежений перелік випадків, коли людина може бути оформлена на підприємство, в установу чи організацію в якості стажера.

Одним з таких випадків є стажування студенті вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які отримали професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” і продовжують вчитися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, такі студенти мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою отримується освіта, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання.

Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації.

Яким документом підтверджується проходження стажування студентами?

Між підприємством, установою чи організацією та студентом укладається договір про стажування. Порядок укладання такого договору та типова форма договору затверджені Постановою Кабінету Міністрів України

Термін такого стажування не може перевищувати шести місяців і запис про його проходження роботодавець вносить до трудової книжки.

Хто ще може проходити стажування?

Ще один випадок, коли законодавством передбачена можливість стажування працівника – це підвищення кваліфікації безробітного, зареєстрованого в центрі зайнятості як безробітний, відповідно до ст.35 Закону «Про зайнятість населення».

В даному випадку, стажування – це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або посадою, на яку претендує безробітний у роботодавця.

Стажування безробітних здійснюється за замовленням роботодавців за індивідуальною програмою, яка затверджується роботодавцем і узгоджується з центром зайнятості. При цьому укладається тристороння угода між центром зайнятості, роботодавцем і безробітним.

За безробітним на період проходження навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю в розмірах і в строки, встановлені законодавством.

Що таке випробувальний термін?

Те, що більшість із роботодавців називають стажуванням є звичайним випробування в розумінні діючого в Україні Кодексу законів про працю.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Детальніше на сайті Дебет-Кредит