Внесено зміни до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

На засідання Уряду 03.03.2020 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 207 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі — постанова). Постанова опублікована 12.03.2020 в газеті «Урядовий кур’єр» 47 та набрала чинності з дня її офіційного опублікування.

Удосконалений Порядок передбачає:

скорочення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 18 позицій до 6 позицій, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів, з 11 позицій до 4 позицій;

розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації, з 19 позицій до 27 позицій, переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, до 13 позицій.

Крім цього постановою, зокрема, передбачено, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмі, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці.

Передбачена також можливість внесення зміни до декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці у разі виявлення помилок та зміни відомостей.

Звертаємо увагу, з 12.03.2020 територіальні органи Держпраці під час видачі та продовження строку дії дозволів повинні керуватися Переліком видів робіт підвищеної небезпеки , зазначеним у додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 207), Переліком машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначеним у додатку 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 207).