Внесено зміни до Типового положення про службу охорони праці

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можна залучати сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Мінсоцполітики наказом від 31.01.2017 р.  № 148 затвердило зміни до Типового положення про службу охорони праці.

Нагадаємо, що  на основі такого Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Тепер у Типовому положенні уточнено, що  на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Раніше було потрібно, щоб ці спеціалісти мали виробничий стаж роботи не менше 3-х років і пройшли навчання з охорони праці.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело інформації