Відкликання працівника з відпустки: що потрібно знати роботодавцю?

Літо – традиційний період відпусток. Проте інколи трапляються ситуації, коли роботодавець змушений викликати працівника на роботу, перериваючи його законний відпочинок. У яких випадках дозволено вдаватися до таких кроків та як не порушити норми трудового законодавства?

Як розповідає «DeVisu», відкликати працівника із щорічної відпустки можна тільки за його згодою та лише у випадках, передбачених законодавством (ст. 79 КЗпП) та ст. 12 Закону України від 15.11.1996 р. №504/96-ВР «Про відпустки», далі – Закон №504). А саме:

  • для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

Відкликання можна оформити на кілька днів, на тиждень, на невизначений строк або до усунення причин, через які працівника відкликали з відпустки.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові після закінчення дії причин, за якими працівник був відкликаний з відпустки, або за угодою сторін переноситься на інший період з дотриманням вимог ст. 12 Закону №504.

Для того щоб оформити відкликання з відпустки, потрібно отримати згоду на це працівника. Як це зробити, нормативно не врегульовано. Це може бути письмова заява співробітника чи його усна згода, яка буде підтверджена підписом на наказі про відкликання з відпустки. У такому наказі обов’язково зазначають підставу для відкликання.

Також слід також ураховувати вимоги ч. 6 ст. 79 КЗпП і ч. 1 ст. 12 Закону №504 про те, що основна безперервна частина відпустки має становити не менше ніж 14 календарних днів. Невикористану через відкликання частину відпустки працівнику мають надати до кінця робочого року в зручний для нього час або приєднати до відпустки за наступний робочий рік.

Якщо співробітник встиг відпочити 24 календарних дні відпустки за робочий рік до того, як його відкликали із щорічної відпустки, то за бажанням він може отримати компенсацію за невикористані дні щорічних відпусток.

Джерело інформації — Дебет-Кредит