Відсутність знаку відповідності на нехарчовій продукції чим це загрожує суб’єктам господарювання

Продукція, яка підпадає під дію технічних регламентів, повинна пройти оцінку відповідності (випробування, вивчення технічного пакету документів тощо). Підтвердженням, що така процедура проведена є наявність декларації відповідності та наявність знаку відповідності технічному регламенту.

Зауважимо, що конкретні правила та умови нанесення на продукцію знака відповідності технічним регламентам встановлюються технічними регламентами, якими передбачене його нанесення (зокрема і в тих, що є у сфері відповідальності Держпраці) у розділі «Маркування».

Форма, опис даного знака відповідності технічним регламентам, правила та умови його нанесення затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1184.

Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва. Ідентифікаційний номер в такому випадку наноситься самим органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

Згідно із Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» за розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам (якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції) накладаються штрафні санкції у розмірі від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2 550 — 4 250 грн.), а щодо розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічним регламентам (крім нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів),  накладаються штрафні санкції у розмірі від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 275 – 2 550 грн.).