В рамках інформаційної кампанії «Виходь на світло!» посадовці Управління інспекційної діяльності у Волинській області спільно з Ківерцівським управлінням Луцької філії волинського обласного центру зайнятості провели бліц-навчання для грантоотримувачів за участю представників місцевої влади, ДПС, охорони праці, управління пенсійного фонду з метою надання інформаційної підтримки з питань провадження підприємницької діяльності.

Фахівці розповіли про особливості порядку звільнення працівників молодше 18 років, зокрема:

Трудовий договір може бути розірваний на вимогу батьків, усиновлювачів та опікунів неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладені нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, якщо подовження його дії погрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Крім того, трудовий договір з працівником, що не досяг 18 років, може бути розірваний з наступних підстав:

  • за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
  • у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України);
  • за ініціативою працівника (статті 38, 39 КЗпП України);
  • за ініціативою власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП України).

У випадку якщо неповнолітній працівник звільняється за угодою сторін, у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору або за власною ініціативою, дотримується загальний порядок звільнення.

Більше інформації на інформаційному порталі

https://pratsia.in.ua.