Держпраці зможе перевіряти без попереджень: Комітет ВРУ «за»!

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №8045 щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Комітет ВРУ на засіданні 23 травня 2018 року розглянув законопроект №8045.

Які зміни передбачені цим законопроектом?

1) Держпраці буде  перевіряти не тільки додержання законодавства про працю та зайнятість, а ще й питання дотримання вимог щодо охорони та гігієни праці, а також займатися державним гірничним наглядом. Відповідні зміни будуть внесені у ч. 4 ст. 2 Закону № 877 та у ст. 38 Закону про охорону праці;

2) перевірки щодо дотримання законодавства про зайнятість населення будуть проводитися за Порядком, затвердженим КМУ. У ст. 52 Закону про зайнятість населення внесуть доповнення;

3) контроль за дотриманням вимог щодо охорони та гігієни праці буде здійснюватися також за Порядком, затвердженим КМУ. У ст. 38 Закону про охорону праці внесуть відповідні зміни;

4) вирішено надати право інспекторам Держпраці проводити перевірки з будь-яких питань без попередження.

Висновок Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

Комітет, в цілому підтримуючи законопроект, все-таки висловив деякі зауваження до нього.

Так, на думку народних депутатів, пропозиція щодо здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці та державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення у порядку, визначеному Кабміном, не узгоджується зі змінами, які пропонується внести у цьому ж проекті до частини 4 статті 2 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (згідно з якими заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю з додержання законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами).

Крім того, Комітет експертів Міжнародної організації праці неодноразово привертав увагу до фактів порушення Україною Конвенцій МОП № 81 та № 129 і пропонував Кабінету Міністрів невідкладно внести зміни до законодавства з метою приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій, наполягаючи на непоширенні дії Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на інспекторів праці.

Однак, як зауважили члени Комітету, законопроект №8045 і надалі поширює дію Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Комітет також рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю №8101.

Реалізація положень законопроекту має врегулювати питання здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у зоні проведення АТО, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Джерело інформації: Дебет-Кредит