Детально про Міжнародний день боротьби з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day) відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об’єднаних Націй. Саме цього дня у 2003 році була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції.

Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Відповідно до одного з положень конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією тлумачить корупцію, як “прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, що порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, яка отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи”.

Детальніше поговоримо з головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції Управління Держпраці у Волинській області Майєю Михалусь.

Що означає термін “Корупція” ?

Термін — соггumреге, передбачає участь у діяльності кількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу або процесу управління справами суспільства.

Відповідно Закону України “Про запобігання корупції” корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Яким чином повинно здійснюватись запобігання корупції в Україні та, що є важливою нормою поведінки державного службовця?

Запобігання корупції повинно здійснюватися з забезпеченням доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, впровадженням ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, заходи, викриття корупції, доступ до інформації тощо), створенням інституціонального забезпечення їх дотримання.

Одним з найдієвіших інструментів протидії корупції є публічний розголос справи і суспільний осуд корупціонера. Цим у нас займаються журналісти-розслідувачі та антикорупційні громадські організації.

Важливою нормою поведінки державного службовця — є етика державного службовця, яка влючає норми поведінки, порядок дій і правил, взаємин і принципів у державно-службових відносинах.

Етика – це правила, які визначають дії публічних посадових осіб з метою забезпечення справедливого та рівного ставлення до громадськості. Етика може допомогти публічним службовцям приймати кращі рішення в інтересах громадськості, а також допомогти людям оцінювати рішення, прийняті публічними службовцями від їхнього імені.

Чи можна сказати, що корупція порушує права, свободи і законні інтересе громадян ?

Так, корупція є одним із основних негативних чинників, який суттєво впливає на ефективність діяльності органів державної влади, підриває стабільність і систему правопорядку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян.

  • Більшість громадян розглядають корупцію, як “механізм” вирішення власних проблем і вважає особисту корупційну поведінку цілком виправданою в умовах тотальної корупції. Багато громадян впевнені, що відстоювати власні права в законний спосіб є марними.
  • Корупція легко й швидко пристосовується до змін у суспільстві та державі. Висока вартість життя та низький рівень правової і політичної культури в Україні обумовлюють поширення корупції, як соціального явища.

Хто такі викривачі корупції чи є гарантії їх захисту за законодавством України?

17 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

         Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), — особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Законом визначено правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; забезпечено умови для розкриття інформації про корупцію.

Закон доповнюється статтею 53-7 «Винагорода викривачу», яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину, зокрема, через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання та професійні спілки, які визначені як зовнішні канали.

Також Закон передбачає внутрішні (способи захищеного та анонімного повідомлення інформації керівнику або уповноваженому підрозділу органу, де викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу) та регулярні канали (анонімне інформування викривачем зокрема НАЗК) повідомлення про корупційні правопорушення.

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України “Про безоплатну правову допомогу” або залучити адвоката самостійно.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Щоб б Ви хотіли побажати громадянам?

Для тих громадян хто хоче зробити нашу Європейську державу щасливою та успішною, мають йти до єдиної мети: «Україна без корупції». Щоб не боятися робити кроки про повідомлення корупційних схем чи вимагання неправомірної вигоди.