До відома закладів охорони здоров’я

У зв’язку з набранням чинності Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 доводимо до відома вимоги п. 6:

«Заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно передати з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1:

    • підприємству (установі, організації), де працює потерпілий або на якому він виконував роботу;
    • територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);
    • робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку».

Порушення встановленого порядку надання повідомлення (інформації) Держпраці про нещасний випадок на виробництві тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ч. 6 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За інформацією Охорона праці і пожежна безпека