До відома суб’єктів господарювання області!

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області надають роз’яснення вимог Закону України  №1728-VIII  «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

З 1 січня по 31 грудня 2017 року запроваджено мораторій на здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності. Відповідно до статті 6 дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю)  Державною Службою України  з питань праці та її територіальними органами, тобто на проведення перевірок суб’єктів господарювання.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є зміни щодо термінів перевірки суб’єктів господарювання.  Відповідно до  частини другої  статті 5 із змінами, в  редакції  Закону  N  1726-VIII  (  1726-19  )  від 03.11.2016   з 1 січня 2017 року  суб’єкти господарювання, які віднесені:

до  високого  ступеня  ризику – перевірятимуться не частіше одного разу на два роки;

до  середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;

до  незначного  ступеня  ризику  —  не частіше одного разу на п’ять років.

На офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та на веб-сайті Управління Держпраці у Волинській області  розміщено плани-графіки перевірок суб’єктів господарювання на 2017 рік.