До уваги керівників підприємств, установ та організацій області.

До управління Держпраці у Волинській області надходять численні звернення суб’єктів господарювання з проханням роз’яснити порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) устаткування, машин, механізмів підвищеної  небезпеки. Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг управління Держпраці у Волинській області Дмитро Нетепчук надає роз’яснення законодавства з даного питання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 1021-р «Про питання Державної служби України з питань праці» функції і повноваження Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що припиняється, передано Державній службі України з питань праці.

Однак, на сьогоднійшній день, не внесені зміни до нормативно-правових документів, що регулють питання видачі Державною службою України з питань праці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) устаткування, машин, механізмів підвищеної  небезпеки, реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази  суб’єктів господарювання вимогам законодавства.

Частина перша статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначає принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб’єкту господарювання дозволяється набувати право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.

Механізм застосування принципу мовчазної згоди визначений частиною шостою статті 4 (1) Закону, а саме – у разі, якщо у встановлений законом строк суб’єкту  господарювання не видано, або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через 10 (десять) робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Принцип мовчазної згоди діє за умови, якщо суб’єктом господарювання (уповноваженою ним особою) до дозвільного органу заяву та документи подано в установленому порядку і в повному обсязі. Копія заяви (опису прийнятих документів) з вітміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у Дозвільному відділі департаменту «Центр надання адмі-ністративних послуг у м. Луцьку» Луцької міської ради, за адресою м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

Видача документів дозвільного характеру управлінням Держпраці у Волинській області буде поновлена після надання повноважень територіальним органам Держпраці щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) устаткування, машин, механізмів підвищеної  небезпеки, як того вимагає чинне законодавство України.