До уваги суб’єктів господарювання!

Роз’яснення щодо законодавчого обґрунтування проведення перевірок суб’єктів господарювання Управлінням Держпраці у Волинській області надає завідувач сектору юридичного забезпечення Управління Сергій Соколов.

Керуючись статтею 19 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в редакції від 01.01.2017 року, підпунктом 39 пункту 4 Положення про Управління Держпраці у Волинській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці  від  04 лютого 2016 року № 8, Управління повідомляє наступне.

  1. Відповідно до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII, дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) зокрема Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.
  2. Згідно з частиною 4 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у редакції від 01.01.2017 р., (далі – Закон), заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю (саме органами, а не з конкретних питань) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

З частини 5 статті 2 Закону прямо вбачається, що із статті 6 Закону («Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)») органи Держпраці зобов’язані дотримуватися лише частини 3 цієї статті Закону, а не її вцілому.

  1. Відповідно до статті 39 Закону України «Про охорону праці», посадові особи органів Держпраці України, мають зокрема право безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції; одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення.

Також одним із основних принципів державного нагляду, згідно з статті 3 Закону є дотримання умов міжнародних договорів України.

  1. Частиною 1 статті 9 Конституції України, передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтями 15, 19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що чинні міжнародні договори в Україні підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права та застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Конвенція Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою України відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №81 1947 року інспекцію праці у промисловості і торгівлі» від 08.09.2004 року №1985-IV (далі-Конвенція), передбачає забезпечення застосування правових норм у галузі умов праці та охорони працівників під час їхньої роботи.

Статтею 12 Конвенції передбачено, що інспектори праці, забезпечені відповідними документами, що засвідчують їхні повноваження, мають зокрема право безперешкодно,  без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби  проходити  на  будь-яке  підприємство,  яке  підлягає інспекції; проходити у денний час до будь-яких  приміщень,  які  вони мають  достатні підстави вважати такими,  що підлягають інспекції; та здійснювати  будь-який огляд,  перевірку чи розслідування, які вони можуть вважати необхідними для того,  щоб переконатися  у тому, що правові норми суворо дотримуються, і зокрема наодинці   або   в   присутності  свідків допитувати  роботодавця  або  персонал  підприємства  з будь-яких питань, які стосуються застосування правових норм; вимагати  надання будь-яких книг,  реєстрів або інших документів,  ведення яких приписано національним законодавством  з питань умов праці, з метою перевірки їхньої відповідності правовим нормам, і знімати копії з таких  документів  або  робити  з  них витяги.

Згідно зі статтею 16 Конвенції,  інспекції на  підприємствах  проводяться  так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм.

  1. Відповідно до абзацу 4 статті 11 Закону — суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний:

допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення  заходів  державного  нагляду  (контролю)  за  умови дотримання  ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого  цим  Законом;

виконувати вимоги органу державного нагляду  (контролю)  щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати  документи,  зразки  продукції,  пояснення в обсязі, який  він  вважає  необхідним,  довідки,  відомості,  матеріали  з питань,  що  виникають  під  час  державного  нагляду  (контролю), відповідно до закону.

  1. Крім цього, згідно з підпунктом 15 пункту 4 Положення про Управління Держпраці у Волинській області, затвердженого наказом Держпраці від 04.02.2016 №8, воно здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, тощо.

Відповідно до підпункту 5 пункту 6 Положення про Управління, воно має право проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень і об’єктів виробництва фізичних і юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушень законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено  до повноважень Управління.

  1. Також Управління звертає увагу, що періодичність проведення органами державного нагляду та контролю перевірок субєктів господарювання визначена Законом (ч.2 ст. 5) лише щодо планових заходів державного нагляду, а не позапланових.