Забезпечення працівника засобами індивідуального захисту передбачено ЗУ «Про охорону праці»

Працівник повинен бути забезпечений спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Управління Держпраці у Волинській області надає роз’яснення ст.8 Закону країни «Про охорону праці».

Вищезгадані засоби видаються працівникам безоплатно за встановленими нормами на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням та несприятливими метеорологічними умовами.

Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та отримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

У випадку передчасного зношення цих засобів не з вини працівника, роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших ЗІЗ за свої кошти. Роботодавець повинен компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

Також, відповідно до колективного договору, роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.