Законність додаткових навантажень на фахівців з ОП

  1. Запитання: Чи може інженер з охорони праці відповідати за пожежну безпеку і цивільний захист?

Відповідь: Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що НІ, не може. У запитанні не йдеться ні про суміщення, ні про сумісництво. В цьому випадку, скоріш за все, роботодавець порушив норми законодавства про працю та наказом призначив (як це часто буває) інженера з охорони праці відповідальним за пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві. Відповідно до частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України працівник зобов’язаний виконувати лише обов’язки, покладені на нього трудовим договором. Такі обов’язки можуть бути визначені: у трудовому договорі, укладеному у письмові формі; у посадовій (робочій) інструкції. Обов’язки, покладені на працівника, не можуть суперечити нормам законодавства та іншим актам, які визначають трудову функцію за певною посадою (професією).

  1. Запитання: Ситуація 2.На підприємстві, на якому є відділ охорони праці, працює понад 700 працівників. У відділ охорони праці входять такі підрозділи:
    — відділ охорони праці з штатними одиницями начальника ВОПіЕ та інженера ВОПіЕ;
    — санітарно-екологічна лабораторія з штатними одиницями керівника та інженера;
    — здоровпункт (2 фельдшери).

На начальника відділу покладено обов’язки особи, відповідальної за пожежну безпеку, при цьому відсутній інженер з пожежної безпеки.
Чи правомірне покладення обов’язків з пожежної безпеки на начальника відділу охорони праці й екології? Як законно вчинити в такому випадку?

Відповідь:  Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України «підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис». Працівник служби охорони праці не може залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» та Типовим положенням про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04).

Очевидним є те, що чинне законодавство про охорону праці не допускає суміщення обов’язків з питань охорони праці на підприємствах з чисельністю працівників понад 50 осіб. Зазначимо, що йдеться саме про виконання усього обсягу роботи однією людиною. Якщо ж на підприємстві створено відділ, розроблено та затверджено Положення про цей структурний підрозділ підприємства, а у його штаті, крім начальника відділу, працюватимуть атестовані фахівці відповідних напрямів з безпеки праці (наприклад, пожежної та екологічної безпеки, то підстав для заборони створення такого відділу на підприємстві немає. При цьому слід зазначити, що найменування такого відділу має бути не «відділ охорони праці», а наприклад «відділ охорони праці, пожежної та екологічної безпеки».

Джерело інформації: https://www.sop.com.ua/question/210-chi-moje-njener-z-ohoroni-prats-vdpovdati-za-pojejnu-bezpeku-tsivlniy-zahist