Зупинення строків звернення до суду на строк дії карантину

Головний спеціаліст-юрисконсульт Управління Юлія Кондратюк надає роз’яснення законодавства з даного питання. Частиною 5 статті 55 Конституції України кожному гарантовано право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Особа самостійно обирає спосіб захисту своїх порушених прав. Одним із способів захисту прав працівника та роботодавця є звернення до суду.

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 запроваджено карантині заходи з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Запровадження таких заходів безпосередньо впливає на виконання державою своєї соціальної, економічної, правозахисної функцій. Введені обмеження також й ускладнюють реалізацію визначених законом прав.

У зв’язку з зазначеним, з метою забезпечення дотримання прав людини, в тому числі й підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19 було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року.

Вказаним Законом главу ХІХ КЗпП України було доповнено абзацом такого змісту: «Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтею 233 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину».

Нагадуємо, що статтею 233 КЗпП України визначено наступне — працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — в місячний строк з дня вручення копії наказу про

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Встановлений частиною третьою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду вищестоящого органу.