З метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення впродовж 9 місяців 2022 року в Управління Держпраці у Волинській області надійшло 193 письмових звернень від громадян.

Найбільш актуальними питаннями, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є:

– питання категорії «Праця і заробітна плата» 97% — щодо невиплати заробітної плати; розрахункових коштів при звільненні; забезпечення прав мобілізованих працівників, забезпечення трудових прав внутрішньо переміщених осіб, щодо не оформлення трудових відносин (легалізація заробітної плати), скорочення з посади, про надання різних видів доплат, надбавок та премій в період воєнного стану, виплата та перерахунок ЄСВ та інше;

– питання категорії «Охорона праці» та інше 3% – з питань додержання законодавства з охорони праці (в частині розслідування нещасних випадків), забезпечення засобами індивідуального захисту та інше.

Всі звернення розглядаються згідно чинного законодавства України. Протягом 9 місяців 2022 року анонімних звернень, які не підлягають розгляду відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян», не надходило.

            Усі звернення, що надійшли до Управління, ретельно та уважно розглянуто, заявникам надані вичерпні, арг’ументовані відповіді. Питання, які остаточно не вирішені, залишаються на постійному контролі в посадових осіб Управління.

 

У зв’язку із збройною агресією РФ в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території Волинської області, як і по всій Україні, введено воєнний стан.

 

Враховуючи вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в її окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455 та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» тимчасово припинено.

На виконання доручень Держпраці №Д-58 від 19.03.2022, №Д-52 від 11.03.2022 структурними підрозділами Управління Держпраці у Волинській області проводиться консультаційна та інформаційна підтримка працівників та роботодавців у формі сервісу «інтерактивний інспектор».

            Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон № 877).

Частиною п’ятою статті 2 Закону № 877, зокрема визначено, що заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

 

Наразі такі особливості визначені статтею 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136) (зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX (далі – Закон № 2352)). Відповідно до частини першої цієї статті, у період дії воєнного стану Держпраці та її територіальні органи можуть здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

 

Частиною п’ятнадцятою статті 4 Закону № 877 визначено, що при здійсненні заходів контролю посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  «Про  затвердження  форм  документів,  що  складаються  при  здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці» від 27.10.2020 № 2161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2020 за № 1280/35563,  (далі – Наказ № 2161) затверджені форми документів, які складаються при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці, зокрема форма акта складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду  (далі – Форма акта).

 

Додатком № 4 до Форми акта визначено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання (об’єктом відвідування) вимог законодавства про працю                           (далі – Перелік), серед яких відсутнє питання щодо перевірки Закону № 2136.

 

Прикінцевими положеннями Закону № 2352 визначено, що Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

— забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

—   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

— забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Наразі Держпраці вживаються заходи щодо приведення форм документів, які складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), у відповідність до Закону № 2136.

 

Заходи державного контролю з питань додержання законодавства про працю щодо додержання вимог Закону № 2136 будуть здійснюватись Держпраці та її територіальними органами після внесення змін до Наказу №2161 та доповнення відповідних форм документів.

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та  наказів Управління Держпраці у Волинській області №09 від 11.01.2022, №100 від 31.03.2022, №145 від 31.05.2022 протягом 9 місяців 2022 року сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації працював у спеціальному режимі роботи Управління. Зокрема, був обмежений вільний доступ громадян, представників підприємств, установ та організацій до адміністративної будівлі Управління, призупинений особистий прийом громадян в адміністративній будівлі Управління, індивідуальні консультації громадянам надавалися в телефонному режимі або через соціальні мережі.

 

 

Протягом 9 місяців 2022 року до Управління надійшло 2 інформаційних запити, які розглянуто та надано відповідну інформацію в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стан роботи зі зверненнями громадян висвітлюється в мережі Інтернет: на сторінках веб-сайту Управління Держпраці у Волинській області, веб-сторінці Управління в соціальній мережі Фейсбук, тощо.