Карта умов праці: що це та коли потрібна

Карта умов праці є одним із основних документів атестації робочих місць. Карта умов праці складається на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць.

Карта умов праці є одним із основних документів атестації робочих місць, складання якої передбачено п. 2.3 «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 р. №41. Карта умов праці складається на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць.

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій:

– зазначається сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу;

– надається гігієнічна оцінка умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносяться умови та характер праці на даному робочому місці;

– оцінюються технічний та організаційний рівні робочого місця;

– фіксується висновок комісії про віднесення робочого місця до конкретного виду умов праці:

  • з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;
  • зі шкідливими та важкими умовами праці;
  • зі шкідливими умовами праці тощо.

На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці зазначаються рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах.

За інформацією Держпраці у Луганській області на сайті Дебет-Кредит