Коли відкликання працівників із щорічної відпустки правомірне

Мінсоцполітики розглянуло питання щодо порядку відкликання працівників із щорічної відпустки.

Мінсоцполітики у листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 наголошує, що відкликання працівника із щорічної відпустки відповідно до допускається за його згодою лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої ст. 12 Закону №504 та в інших випадках, передбачених законодавством.

При відкликанні із щорічної відпустки посадової особи місцевого самоврядування доцільно керуватись статтею 60 Закону №889-VIII та Порядком відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 р. №230.

Згідно з нормами статті 12 Закону №504 та статті 60 Закону №889 відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а державного службовця — для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою уповноваженою на це особою.

Відкликання із щорічної відпустки з інших підстав не допускається.

Джерело інформації: Дебет-Кредит