Консультації в телефонному режимі продовжуються

В зв’ язку з тим, що в країні продовжено карантин та обмежено вільний доступ громадян, представників підприємств, установ та організацій до приміщення Управління.Держпраці у Волинській області, громадяни та представники підприємств користуються консультаціями в телефонному режимі.

Більше 40 працівників підприємст, установ, закладів звернулося в телефонному режимі беспосередньо у квітні місяці за наданням консультацій, які стосуються порядку проведення атестації робочих місць, пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах праці та термінів проведення атестації робочих місць.

Зокрема, Валентина Воробей – начальник відділу з питань експертизи умов праці, по підсумках консультацій в телефонному режимі, вчергове звертає увагу роботодавців, що основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Тому, одним з важливих аспектів є дотримання термінів проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 05.10.2016 № 461 (далі – Порядок № 442).

Відповідно п. 4 Порядку № 442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Також, Порядком № 442 визначено, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на роботодавця.

Дата і термін проведення чергової атестації визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну чинності діючої атестації. Звертаємо увагу, що чинним законодавством не передбачено продовження термінів дії атестації робочих місць за умовами праці. Тому відмова роботодавців проводити атестацію робочих місць у зв’язку із скрутним фінансово-економічним становищем підприємства та іншими підставами не є правомірною та не звільняє їх від відповідальності за несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці.