Матеріали атестації робочих місць за умовами праці зберігаються на підприємстві 50 років

Держпраці звертає увагу, що матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами сурової звітності і зберігаються на підприємстві 50 років.

У Держпраці нагадують, що атестація проводиться на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та й матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до Постанови КМУ від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника ( власника ) підприємства, організації. Матеріали атестації робочих місць за умовами праці є документами сурової звітності і зберігаються на підприємстві 50 років.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій, а також для розробки заходів щодо поліпшення  умов праці та оздоровлення  працюючих.

Джерело інформації: Дебет-Кредит