Запитання: Лікарів закладу охорони здоров’я залучають до роботи в лікарській комісії військкомату. Як оформити виконання лікарями цієї роботи? Як обліковувати робочий час і оплачувати роботу? Чи зараховується період роботи лікарів у медкомісії військкомату до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку, надбавку за тривалість безперервної роботи?

Відповідь: Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що з метою забезпечення роботи лікарських комісій при військових комі- саріатах районний (міський) військовий комісар письмово звертається до територіального органу охорони здоров’я з проханням направити для роботи у лікарській комісії військкомату (далі — Комісія) медичних працівників (за переліком спеціальностей) із визначенням строку такої роботи. Орган охорони здоров’я видає наказ та доводить його до відома керівників відповідних закладів охорони здоров’я. На підставі цього наказу заклад охорони здоров’я видає наказ про залучення конкретних спеціалістів до роботи в Комісії (із визначенням строку та місця роботи). Під час роботи в Комісії медичні працівники підпорядковуються правилам трудового розпорядку (режиму роботи) Комісії.

Відповідно до частини 6 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232–XII (далі — Закон № 2232) за лікарями та середнім медичним персоналом, яких направляють для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов’язків зберігаються займана посада та середній заробіток за основним місцем роботи.

Середній заробіток обчислюють виходячи з виплат за останні два календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана ця виплата (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100).

Для обчислення середнього заробітку медпрацівників, як правило, використовують середньогодинну зарплату, оскільки заклади охорони здоров’я часто застосовують підсумований облік робочого часу. Тому оплату за час роботи у військкоматі необхідно розраховувати, перемноживши середньогодинну зарплату на кількість робочих годин, які підлягають оплаті. Години, за які зберігають середню зарплату, визначають на підставі табеля обліку використання робочого часу та графіка роботи. Середній заробіток виплачують за ті години, які є робочими за графіком роботи при шестиденному робочому тижні. Форму табеля обліку використання робочого часу (типова форма № П-5; далі — Табель) затверджено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489.

Відсутність медичного працівника внаслідок залучення до роботи в лікарській комісії військкомату у табелі обліку використання робочого часу, що складають у закладі охорони здоров’я, позначають літерним кодом «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством; виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо).

Якщо медичні працівники виконуватимуть роботу в Комісіях в іншій місцевості, їм за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України, відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднаймом) житла, а також витрати на відрядження (ч. 7 ст. 43 Закону № 2232). Ці дані також мають бути зазначені в наказі закладу охорони здоров’я. У цьому разі — про відрядження медичного працівника. Відтак відмітки у Табелі потрібно проставити на підставі наказу про відрядження. Дні перебування працівника у службовому відрядженні можна позначити так:

  • у першому рядку зазначаємо кількість відпрацьованих годин згідно з графіком за основним місцем роботи;
  • у другому проставляємо відповідний буквений чи цифровий код — «ВД» або «07».

Кількість робочих днів за період службового відрядження відображається у складі загальної кількості відпрацьованих за місяць днів.

Під час роботи в Комісії медичні працівники виконують обов’язки лікаря або сестри медичної:

  • проводять медичні огляди та здійснюють діагностику допризовників;
  • оформляють документи для постановки на військовий облік, призову на військову службу або на збори, відправлення на збірні пункти тощо.

Отже, умови роботи та обов’язки медичних працівників під час роботи в Комісії аналогічні умовам амбулаторного прийому за основним місцем роботи у закладі охорони здоров’я. Тож, період роботи в Комісії має враховуватись при наданні пільг та гарантій за основним місцем роботи.