Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» з нагоди Дня охорони праці у Волинській області у 2017 році

Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Не дотримання керівниками підприємств законних вимог щодо забезпечення безпечних умов праці спричиняє неможливість належного функціонування системи управління охороною праці на цих підприємствах. З іншого боку, нехтування працівниками елементарних правил безпеки, з причини їх незнання або нерозуміння, призводить до травмування на робочому місці, у тому числі й смертельно. Як наслідок, за статистикою, 70% нещасних випадків і аварій на виробництві стаються саме з організаційних причин.

Навчання працюючих безпечним умовам праці — одна з головних складових в охороні праці, а тому розпочинати виховувати небайдужість до цінності свого життя і здоров’я, життя і здоров’я оточуючих, формувати високу культуру безпеки праці слід ще з раннього дитинства.

Використання творчих здібностей дітей та залучення до цього процесу їх батьків може бути одним із шляхів вирішення зовсім «не дитячих» проблем у сфері охорони праці, а також дієвим превентивним методом запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

Конкурс дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей” (далі – конкурс) проводиться  з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці.

Метою проведення конкурсу є:

формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя; акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих небезпеках та ризиках; профілактика виробничого травматизму шляхом наголошення на важливості формування високої культури безпеки праці та оцінювання ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих; привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони праці; популяризація сучасних підходів до управління охороною праці, формування превентивної культури охорони праці; активізація творчого потенціалу дітей та молоді, сприяння розвитку дитячої творчості та виявлення, вибір та підтримка талановитої молоді.

Організація конкурсу

Конкурс організовується і проводиться управлінням Держпраці у Волинській області та управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації.

Конкурс складається з двох етапів:

перший етап – листопад 2016 – лютий 2017 року: відбіркові регіональні тури;

другий етап – березень – квітень 2017 року: фінал та оголошення переможців.

Умови участі у конкурсі

Учасниками конкурсу є учні, вихованці  загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів, дитячих будинків та студенти професійно-технічних навчальних закладів тощо трьох вікових груп:

перша група – автори робіт віком від 6 до 10 років;

друга група – автори робіт віком від 11 до 14 років;

третя група — автори робіт віком від 15 до 18 років.

Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості — малюнок.

Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою промислової безпеки та охорони праці, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.

Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам конкурсу.

Роботи, надіслані на конкурс, не рецензуються та не повертаються авторам. Наданням роботи на конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому.

Роботи можуть бути використані управлінням Держпраці у Волинській області при організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, для передачі у дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади тощо.

Малюнки мають відповідати таким вимогам:

 1. На конкурс подаються малюнки у довільній графічній, живописній формах виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.
 2. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А-2.
 3. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.
 4. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або додатком до роботи) необхідно зазначити українською мовою:

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон;

сферу діяльності батьків;

назву навчального закладу;

прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.

Критерії оцінювання конкурсних робіт:

 • відповідність роботи тематиці конкурсу;
 • актуальність теми;
 • практичне значення;
 • доцільність наданих рекомендацій та порад, використання знаків безпеки;
 • оригінальність та оформлення;
 • ступінь самостійності автора у виконанні роботи;
 • якість роботи тощо.

Тур конкурсу

Тур конкурсу проводиться на обласному рівні впродовж листопада 2016 -лютого 2017 року.

За організацію проведення регіонального конкурсу відповідальне Управління Держпраці у Волинській області за участю управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Федерації профспілок області, робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Волинській області, дитячих та молодіжних громадських організацій, благодійних фондів (їхніх коаліцій), мереж та об’єднань, які працюють із загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, дітьми, молоддю та вчителями, а також усіх, хто опікується питаннями виховання свідомо-активної молоді та хто небайдужий до подолання проблем у сфері охорони праці.

Конкурсні роботи для підведення підсумків конкурсу надсилаються учасниками до Управління Держпраці у Волинській області не пізніше 15 лютого 2017 року.

Для оцінки і відбору кращих робіт та визначення переможців конкурсу організовуються засідання журі.

Склад журі затверджується начальником Управління Держпраці у Волинській області. До складу журі включаються працівники Управління Держпраці, представники управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, ДП «Волинський експертно-технічний центр», Федерації профспілок області, управління виконавчої дирекції ФССНВ у Волинській області тощо.

Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами, які підписуються усіма членами журі.

Журі визначає І, ІІ та ІІІ місця робіт. Оголошення переможців відбудеться у період з 01 по 04 березня 2017 року. Автори найкращих робіт нагороджуються відповідними дипломами, нагородами, цінними подарунками, їх список оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційних сайтах Управління Держпраці у Волинській області та управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.

За можливості, проводиться виставкова експозиція найкращих за задумом робіт учасників, організовується їх показ на регіональному телебаченні, у громадському транспорті, офіційних сайтах тощо.