Моніторинг та аналіз ситуації щодо роботи комісій з розслідування захворювань медпрацівників на гостру респіраторну хворобу COVID -19

Випадки захворювань медичних  та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів ізкоронавірусною хворобою  COVID-19, розслідуються як випадки гострого професійного захворювання, відповідно вимог  Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337(далі-Порядок).

Управлінням Держпраці  у Волинській області здійснюється постійний моніторинг  та аналіз ситуації в області щодо роботи комісій з розслідування гострих професійних захворювань медичних працівників на гостру респіраторну хворобу COVID -19 спричинену корона вірусом SARS-CoV-2  в тому числі тих , які призвели до смертельних наслідків.

Станом на 14.12.2021 року отримано 1375Повідомлень про гостре професійне захворювання, з них 31 зі смертельним наслідком. Утворено комісій з розслідування – 1375.

Завершено розслідування  усіх  смертельних  випадків, з яких 11пов’язаніз професійною діяльністю, 20-не пов’язані– це зараження в побуті.

У випадках пов’язаних з професійною діяльністю причиною інфікування стало:

— порушення інструкцій з охорони праці;

— особиста необережність потерпілих;

— інші психофізіологічні причини, серед яких: інфікування внаслідок відсутності інформації про хворобу пацієнта, які перебували в інкубаційному періоді або з  безсимптомним перебігом хвороби;  інфікування внаслідок високого психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі в осередках з великою кількістю хворих висококонтагіозною інфекцією.

За ініціативою Управління Держпраці у Волинській області проведенанарада з начальником та представниками Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.

В ході наради начальником відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці Світланою Шереметою були озвучені основні причини інфікування персоналу ЗОЗ, де зареєстровано найбільше випадків гострих професійних захворювань та надано рекомендації щодо розроблення плану профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я для їх усунення, а саме:

-забезпечення інфекційного контролю у ЗОЗ із обов’язковим урахуванням Стандарту надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, затвердженого наказом МОЗ від 28.03.2020 №722;

-забезпечення медичних та інших працівників засобами індивідуального захисту в залежності від існуючого ступеня ризику інфікування COVID-19 на робочих місцях;

-регулярне навчання медичних працівників правилам користування ЗІЗ;

-перегляд режиму праці та відпочинку для медичних працівників з метою зменьшення психоемоційного та фізіологічного навантаження при роботі з інфекційнимихворими.

В результаті обговорення складено та затверджено начальником Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Лехкодухом та погоджено начальником Управління Держпраці у Волинській області Олександром Козлюком План заходів щодо усунення організаційних та технічних причин інфікування медичних працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійснення заходів з запобігання поширенню COVID-19  при виконанні посадових обов’язків по Волинській області на 2022 рік.

Управління Держпраці у Волинській області здійснює контроль за їх виконанням.