Мінсоцполітики про різницю між трудовим та цивільно-правовим договором

Що таке трудовий, а що таке цивільно-правовий договір? Яка між ними різниця? Які характерні ознаки трудових відносин? Нагадали фахівці Мінсоцпоілтки.

Мінсоцполітики у листі від 23.05.2017 р. №10620/0/2-17/13 насамперед нагадала, що таке трудовий, а що таке цивільно-правовий договір, та коротко роз’яснила основні відмінності між ними.

Трудовий договір

Згідно зі ст. 21 КЗпП, це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізособою, за якою:

  • працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові,
  • власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізособа зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Працівника приймають на роботу (посаду) для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Прийняття на роботу здійснюється відповідно до штатного розпису підприємства, установи чи організації — працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату роботодавця, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені законодавством про працю гарантії та компенсації.

Цивільно-правовий договір

В окремих випадках робота може виконуватися не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Виходячи зі змісту норм статті 626 ЦКУ, цивільно-правовим договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Трудовий чи цивільно-правовий договір — яка різниця?

У коментованому листі Мінсоцполітики пяснює, що сторонами трудового договору є працівник і роботодавець (власник або уповноважений ним орган), а цивільно-правового — замовник і виконавець.

Виконавець, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно організовує свою роботу (якщо іншого не передбачено цивільно-правовим договором) і виконує її на власний ризик. Питання використання матеріалів та інструментів, необхідних для надання послуг або виконання робіт, визначається умовами цивільно-правового договору. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.

Мінсоцполітики наголошує, що при виконанні роботи за ознаками, притаманними трудовим відносинам, з особою слід укладати трудові договори.

Характерними ознаками трудових відносин є:

  • систематична виплата заробітної плати за процес праці (а не її результат);
  • підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку;
  • виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327;
  • обов’язок роботодавця надати робоче місце;
  • дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації тощо.

Щодо детального роз’яснення особливостей укладення договорів цивільно-правового характеру Мінсоцполітики рекомендує звертатися до Міністерства юстиції України.

***

У чому відмінність між трудовим і цивільно-правовим договором (юридичні нюанси, оплата і охорона праці, окремі професії і роботи, особливості відрядження) — свого часу розповіли податківці тут. А фахівці редакції додали про все інше: утримання ПДФО та військового збору, нарахування ЄСВ, відображення у формі 1-ДФ та Звіті з ЄСВ.

Джерело інформації: Дебет-Кредит