Набрав чинності Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

Інформуємо, що 1 січня 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 №536 «Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року №501).

Довідково:

У цьому Технічному регламенті термін рухоме обладнання, що працює під тиском вживається в такому значенні:

— усі посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, главі 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та главі 6.2 додатка С до Конвенції;

— цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, главі 6.1 додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та главі 6.8 додатка С до Конвенції;

— обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього підпункту, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку С до Конвенції для перевезення газів класу 2, крім газів або виробів класів 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до інших класів, зазначених у додатку 1.

Під рухомим обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові балони (UN 2037) та не включає аерозолі (UN 1950), відкриті кріогенні посудини, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники (UN 1044), рухоме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пункті 1.1.3.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка С до Конвенції, а також рухоме обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згідно з положеннями глави 3.3 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка С.

Обов’язки власників:

  1. Якщо власник вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках доУгоди про дорожнє перевезення вантажів,Угоди про перевезення вантажів водними шляхамидодатку С до Конвенції (зокрема вимогам щодо періодичної перевірки) та у цьому Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику, імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.

Власники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

  1. Власники забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції.
  2. Власники повинні подавати операторам інформацію, яка відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.
  3. Вимогипунктів 30-32цього Технічного регламенту не застосовуються до фізичних осіб, що мають намір використовувати або використовують рухоме обладнання, що працює під тиском, для особистого чи побутового використання або в рамках дозвілля чи заняття спортом.