Нагадуємо про безпечний виробничий процес на цукрових заводах

Оскільки на Волині стартував збір цукрових буряків, а більшість робіт, які виконують  працівники на обладнанні виробництва цукру відносяться до робіт підвищеної небезпеки, Управління Держпраці у Волинській області нагадує про організацію безпечного виробничого процесу на цукрових заводах.

Рекомендовано керівництву цукрових заводів області розробити заходи щодо попередження виникнення нещасних випадків в період приймання та переробки цукрової сировини.

Управління Держпраці нагадує на обов’язковому дотриманні вимог безпеки праці під час планово-попереджувальних ремонтів, виконання робіт щодо розвантаження, укладання, підготовки цукросировини, експлуатації машин, обладнання.

Виконання робіт на висоті, в закритих апаратах, ємкостях, відсутність огорож приводів, блокуючих пристроїв на обладнанні, яке ремонтується, допуск до роботи працівників без навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці призводить до виникнення нещасних випадків.

Серед основних причин травмування працівників під час обслуговування обладнання та виконання ремонтних робіт слід виділити незадовільну організацію робіт, порушення технологічного процесу та вимог безпеки праці, несправний технічний стан засобів виробництва, відсутність або невикористання засобів індивідуального захисту, недостатню професійну підготовку працівників, порушення трудової дисципліни, незадовільний контроль за виконанням робіт, інше.