Нагадуємо про відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення

Корупція – це порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що проявилось в протизаконному використанні суб’єктом корупційної діяльності щодо службового становища.

Основною метою діяльності державних службовців є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Етична поведінка державних службовців ґрунтується на принципах державної служби, визначених Законом України “Про державну службу”, а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України “Про запобігання корупції” та має забезпечувати довіру суспільства до державної служби.

Державні службовці не повинні допускати, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Державним службовцям забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Передбачена відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення: кримінальна (зловживання владою або службовим становищем; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тощо), адміністративна (за адміністративні правопорушення пов’язані із корупцією (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; порушення вимог фінансового контролю; порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень; невжиття заходів щодо протидії корупції), дисциплінарна та цивільно-правова (за обидва види порушень).

Державні службовці при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також безумовно виконувати вимоги антикорупційного законодавства України.