Надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультативної підтримки з питань здійснення державного ринкового нагляду

Звертаємо Вашу увагу на зміни, котрі відбулися у законодавстві у сфері державного ринкового нагляду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 75 затверджено Порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду (далі – Постанова № 75).

Зазначений нормативно-правовий акт спрямований на:

  • підвищення рівня поінформованості суб’єктів господарювання в частині вимог органів державного ринкового нагляду під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;
  • мінімізацію порушень з боку суб’єктів господарювання через незнання ними вимог законодавства в сфері державного ринкового нагляду.

Постанова № 75 набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 12 грудня 2019 р. № 367-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», а саме 26.03.2020.

Управління Держпраці у Волинській області, як територіальний орган державного ринкового нагляду, надає консультації у письмовій формі (письмові консультації) або шляхом публічного обговорення відповідно до своєї компетенції з питань здійснення державного ринкового нагляду.

Консультації суб’єктам господарювання органи державного ринкового нагляду надають після отримання письмового звернення від суб’єкта господарювання.

Письмове звернення може бути отримане поштою або від керівника суб’єкта господарювання, фізичної особи – підприємця особисто чи від уповноваженої ними особи. Також, звернення суб’єкта господарювання може бути отримане з використанням Інтернету, засобів електронного зв’язку.

У зверненні зазначається найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її поштова адреса або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, її поштова адреса, номер телефону.

Письмове звернення повинно містити підпис керівника суб’єкта господарювання, фізичної особи — підприємця та дату підпису.

В електронному зверненні зазначається адреса електронної пошти, на яку суб’єкту господарювання може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається органом державного ринкового нагляду суб’єкту господарювання не пізніш як через десять днів з дня його надходження.

Письмові консультації надаються органом державного ринкового нагляду не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання шляхом надсилання відповіді поштою та/або з використанням засобів електронного зв’язку.

Публічні обговорення проводяться у формі, зокрема, конференцій, форумів, семінарів, зустрічей із суб’єктами господарювання. До публічних обговорень можуть залучатися представники об’єднань суб’єктів господарювання, а також інші органи державного ринкового нагляду. У разі проведення публічного обговорення Управління Держпраці у Волинській області протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання письмово інформує суб’єкта господарювання про проведення такого обговорення, а також у разі потреби надсилає запрошення для участі у публічному обговоренні іншим органам державного ринкового нагляду.

Поштова адреса для звернень: 43026, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-В

Електронна адреса — dsp@lutsk.dsp.gov.ua.