Надано роз’яснення законодавства про працю жителю м. Ковель

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області розглянули заяву жителя м. Ковель, з яким було укладено строковий договір у ПТМ «Ковельтепло», щодо можливих порушень законодавства адміністрацією підприємства.

Відповідно до умов ч.2 ст.23  у КЗпП України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Закінчення строку дії трудового договору є однією з підстав для його припинення (п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП).

Припинення трудового договору після закінчення строку не вимагає заяви або будь-якого волевиявлення працівника, котрий погодився на укладення строкового трудового договору, коли написав заяву про прийняття на роботу на умовах такого договору. Власник або уповноважений ним орган не зобов’язаний попереджати або в інший спосіб інформувати працівника про звільнення.

У зв’язку із закінченням строку трудового договору звільнити працівника можна як у період тимчасової непрацездатності, так і під час перебування його у відпустці, оскільки заборона щодо звільнення в такі періоди встановлена ч. 3 ст. 40 КЗпП, стосується лише звільнення працівників з ініціативи роботодавця за підстав, передбачених у ст. 40, 41 КЗпП.

Разом з тим, оплата листка тимчасової непрацездатності проводиться до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.