УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

(Держпраці)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

Н А К А З

м. Луцьк

_________________                                                                                                  __________

 

 

 

 

Про створення комісій з перевірки

знань  з  питань  охорони  праці 

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511,  наказу Держпраці від 09.10.2015 № 113,

 

Н А К А З У Ю :

 

  1. Затвердити склад комісії управління Держпраці у Волинській області з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, приватних підприємців, що використовують найману працю, які пройшли навчання на підприємствах або у інших суб’єктів господарювання, котрі в установленому Типовим положенням порядку проводять відповідне навчання (далі учбові центри) (Додаток 1):

 

  1. Начальнику відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Нетепчуку Д.О. забезпечити відповідно до поданих заявок участь представників управління Держпраці у Волинській області у складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці, визначених Типовим положенням, згідно з Порядком участі посадових осіб управління у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці (Додаток 2).

 

  1. Старшому інспектору відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Кичук О.Ю. вести журнал реєстрації участі посадових осіб у роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці за формою (Додаток 3).
  2. Завсектором документального забезпечення та контролю Станішевській О.Б. довести даний наказ до відома усіх працівників управління та керівників навчальних закладів, які проводять навчання з питань охорони праці.

 

  1. Головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції Чайковській Н.С. копію даного наказу розмістити на веб-сайті управління Держпраці у Волинській області.

 

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління Осипенка Е.В.

 

Начальник управління                                                                                                              О.К.Давидюк