Нам не байдуже надання пільг та компенсацій працівникам за роботу у важких і шкідливих умовах праці

Управління Держпраці у Волинській області інформує  роботодавців про те, що одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці. За результатами проведеної атестації робочих місць встановлюються пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими  та особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок) та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

Відповідно до пункту 4 Порядку атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації. Позачергово  атестація  проводиться  у  разі докорінної зміни умов  і  характеру  праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

            Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці.

Інформуємо, що відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: …організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.                Також, відповідно до частини третьої та четвертої статті 33 Закону України «Про охорону праці» та статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» Держпраці розроблено проект Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці. Лише після опрацювання його усіма зацікавленими органами і схвалення профільного Міністерства, посадові особи Держпраці та її територіальні органи матимуть підстави для реалізації функцій і повноважень щодо контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з пунктом 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану додержання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складається довідка про стан дотримання законодавства про працю.

Враховуючи вищевикладене, фахівці відділу з питань експертизи умов праці пропонують роботодавцям звертатись до Управління Держпраці у Волинській області щодо здійснення аналізу стану дотримання законодавства про працю в частині проведення атестації робочих місць за умовами праці за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22 в.

Для отримання методичної та роз’яснювальної роботи з питань проведення атестації робочих місць звертатися за адресо.; м. Луцьк, вул. Шопена, 12 (9 поверх, 4 кабінет).

Методичною допомогою з питань атестації робочих місць за умовами праці, яку надали фахівці відділу з питань експертизи умов праці, скористалися у жовтні 2019 року СФГ «Золота нива» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».