На приватне підприємство у Луцьку накладено штраф за порушення трудових прав іноземців

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області провели позапланову перевірку додержання вимог законодавства з питань праці у ПП «Грузинський дім». Перевірка проводилась на виконання доручення Держпраці України щодо використання праці іноземців та осіб без громадянства.

Під час перевірки встановлено, що у трудових відносинах з підприємством перебували два іноземці, на застосування праці яких видано необхідні дозволи Волинським обласним центром зайнятості.

Разом з тим, виявлено порушення законодавства з питань праці відносно двох працівників-іноземців. Зокрема, під час перевірки не надано табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, чим порушено вимоги КЗпП України та Закону України «Про оплату праці».

Також відсутні документи, які б засвідчували нарахування та виплату компенсацій за невикористані дні щорічної відпустки, за відпрацьований час, що є порушенням ст. 83 КЗпП України. Посадовим особам Управління  не вдалося встановити дотримання строків розрахунку при звільненні одного з працівників у зв’язку з відсутністю відомостей виплати заробітної плати.

Один з іноземців приступив до виконання обов’язків, згідно дозволу на працевлаштування, на посаді пекаря, проте в наказі про прийняття на роботу відсутня назва роботи, на яку від прийнятий та режим його роботи.

Посадові Управління Держпраці видали керівництву ПП «Грузинський дім» обов’язковий до виконання припис із вказаними порушеннями вимог законодавства про працю і зобов’язали усунути порушення у строки, визначені законодавством України.

За виявлені порушення приватне підприємство «Грузинський дім» притягнуто до відповідальності, яка передбачена статтею 265 КЗпП України.