Невчасне прибуття на роботу під час карантину

Роз’яснення законодавства з даного питання надає головний спеціаліст-юрисконсульт Управління Держпраці у Волинській області Оксана Пантік.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП)  працівники зобов’язані додержуватися  трудової дисципліни, яка на підприємствах, в організаціях, установах встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Зокрема, працівник зобов’язаний додержуватися встановленого режиму роботи підприємства, тобто, вчасно приходити на роботу.

В свою чергу, статтею 141 КЗпП передбачено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Частиною першою  статті 147 КЗпП встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано заходи дисциплінарного стягнення: догана або звільнення.

За загальним розумінням, стягнення на працівника за порушення трудової дисципліни може бути накладено тільки за наявності вини працівника та відсутність поважних причин.

Отже, якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов’язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.