ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»

ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1069 Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1025 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 червня 2017 р. № 438 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 січня 2019 р. № 27 Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2019 р. N 771 Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 жовтня 2009 р. N 1076 Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 жовтня 2018 р. № 802 Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 грудня 2016 р. № 1055 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 січня 2013 р. № 62 Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 листопада 2008 р. N 967 Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1400 Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1401 Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 грудня 2015 р. № 1184 Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1404 Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 серпня 2011 р. N 921 Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1406 Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1407 Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1410 Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 жовтня 2011 р. N 1017 Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1397 Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 грудня 2011 р. № 1398 Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 березня 2001 р. N 270 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 19.04.2019  № 667 Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції