Норми і гарантії в оплаті праці обговорено в Любешівському центрі зайнятості

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області взяли участь у проведенні бліц-навчання для роботодавців Любешівського району. Захід відбувся на базі районного центру зайнятості.

Спеціалісти Управління наголосили, що відповідно до статті 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб.

Детально зупинилися на нормах оплати праці – за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; гарантії для працівників – оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; службових відряджень  встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

За статтею 265 КЗпП посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи — пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу у разi недотримання мiнiмальнихдержавних гарантiй з оплати працi — у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєне порушення.