Обговорено актуальні питання при проведенні розслідування випадків професійних захворювань у працівників підприємств вугільної галузі

З ініціативи Управління Держпраці у Волинській області   та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  України у Волинській області  на базі  КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» проведено засідання у формі «Круглого столу»  на тему «Актуальні питання при проведенні розслідування випадків професійних захворювань у працівників підприємств вугільної галузі».

В обговоренні взяли участь:

-начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області   Шеремета С.П.,

— заступник начальника управління виконавчої дирекції ФСС України у Волинській області   Ткачук С.М.,

— начальник Нововолинського відділення Управління ФСС України у Волинській області  Якименко Л.С.,

-обласний профпатолог    Шевченко Р.Л.,

— заступник директора КНП «НЦМЛ» з поліклінічної роботи Щерба Н.С.,

-в. о. завідувача відділення профоглядів  Бельська Е.Т.

У 2019 році проглядається тенденція  зростання випадків професійних захворювань у працівників вугільних підприємств міста Нововолинська. Одною із причин виникнення професійної патології є допуск до роботи у шкідливих умовах праці  робітників  ВП «Шахта «Бужанська» та ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» без проходження періодичного медичного огляду. Хоча усі види підземних робіт  віднесені до переліку робіт, для виконання яких є обов′язковим попередній  ( периодичний) медичний огляд (дод.6 Порядку проведення медичних оглядів певних категорій, затв. наказом МОЗ України №246 від 21.03.2007 р.).

Начальником відділу з питань гігієни праці Світланою Шереметою наголошено про нові вимоги Порядку розслідування  та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві ( далі- Порядок) затвердженого 17 квітня 2019 року Постановою КМУ № 337, де у п.71 зазначено про те, що Запити на складення санітарно-гігієнічної характеристики  надсилаються закладом охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної  (спеціалізованої) медичної допомоги, за поданням лікаря-профпатолога. У разі підозри на хронічне професійне захворювання (отруєння) заклад охорони здоров’я направляє працівника на консультацію до лікаря-профпатолога області або міста ( п. 92 Порядку).

Заступник начальника управління виконавчої дирекції ФСС України у Волинській області   Святослав Ткачук наголосив  про наявність випадків встановлення професійних захворювань  у працівників , у яких, протягом останніх двох- трьох  років , за результатами періодичного медичного огляду патологій   виявлено не було .

Учасниками  засідання обговорені шляхи для   зменшення  росту  професійних захворювань у Волинській області.

Одним із напрямків є посилення якості проведення медичних оглядів, а саме:

— своєчасне виявлення ранніх ознак  профзахворювань та вирішення питань щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих факторів, ;

— розробка індивідуальних  та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медогляду до групи ризику;

-у разі підозри на хронічне професійне захворювання (отруєння) направляти працівника на консультацію до лікаря-профпатолога області.

Співпраця  Управління Держпраці, Фонду саціального страхування та закладів охорони здоров′я області  є позитивним фактором  для зменшення формування хронічної, виробничо-зумовленої патології, а також загострення наявних у працюючого загальних захворювань.