Облік трудової діяльності можна буде вести в електронній формі: постанова КМУ

Кабмін затвердив Порядок обліку трудової діяльності працівника, ФОП, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі. Також Мінфіну доручено протягом місяця переглянути форму звіту з ЄСВ.

Кабмін постановою від 27.11.2019 р. №1084 затвердив Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі.

Переглянути його можна тут.

Що це за Порядок?

Цей Порядок визначає механізм організації обліку трудової діяльності працівника, ФОП, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі — працівники), які надали згоду на обробку даних, передбачених цим Порядком, в електронній формі.

Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про набуті працівником стаж роботи, освіту, кваліфікацію для підтвердження наявного трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсій та для інших цілей, передбачених законодавством.

Відомості про трудову діяльність працівника мають зберігатися в складі персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 20 Закону про ЄСВ.

Відомості про трудову діяльність працівника включають:

1) відомості, що дають змогу ідентифікувати особу:

 • унікальний номер персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України;
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • стать;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки застрахованої особи (за наявності);
 • місце проживання;
 • засоби зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) відомості про періоди трудової діяльності:

 • податковий номер юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) та найменування страхувальника;
 • рік, за який внесено відомості;
 • період трудових відносин;
 • професійна назва роботи;
 • назва посади із зазначенням структурного підрозділу;
 • відомості про прийняття на роботу, присвоєння/зміну/позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення;
 • інформація про основне місце роботи;
 • освіта;

3) дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 • номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників;
 • результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта;
 • повна/неповна зайнятість;
 • кількість відпрацьованих працівником календарних днів (годин) за відповідний місяць, зокрема в особливих умовах праці, що дають право на пільги;

4) інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

5) інформація про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються ПФУ через веб-портал електронних послуг ПФУ у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації встановлюються Пенсійним фондом України.

Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, подаються шляхом заповнення відповідних полів анкети працівника. При цьому подання відомостей, зазначених в абзацах другому ­ сьомому підпункту 1 п. 5 орядку, є обов’язковим.

Невід’ємною складовою відомостей, поданих страхувальником, є сканована копія згоди працівника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних, передбачених цим Порядком.

У разі подання відомостей про трудову діяльність працівника особисто надання згоди на обробку персональних даних здійснюється шляхом проставлення відмітки про надання такого дозволу в електронному кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Що ще передбачено Постановою №1084?

По-перше, встановлено, що дані, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, приймаються для підтвердження трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

По-друге, Міністерству фінансів доручено у місячний строк переглянути форму звіту з ЄСВ з метою обліку відомостей про посади, кваліфікацію та умови праці застрахованих осіб.

По-третє, ПФУ має також у місячний строк:

 • визначити порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, надання послуг у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні з використанням електронної системи BankID,
 • забезпечити створення програмних засобів для надання на безоплатній основі особам, які виявили бажання подати відомості, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою.

За інформацією Дебет-Кредит