Обрахування компенсації за невикористану відпустку за попереднім місцем роботи

Працівник, якого прийнято на роботу за переведенням, на попередньому місці роботи компенсацію за невикористану відпустку не одержав. Як обрахувати період роботи для відпустки і як це відобразити в документах? Роз’яснення надають посадові особи управління Держпраці у Волинській області.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР (далі – Закон №504), якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. Згідно зі статтею 24 Закону №504 грошову компенсацію за невикористані працівником дні щорічних відпусток слід перерахувати на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Законодавством не встановлено в кадровому діловодстві, як відобразити час, за який не використано відпустки. Рекомендовано відображати період за типовою формою П-2, затвердженою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25 грудня 2009 р. № 495/656, на підставі довідки з попереднього місця роботи про час, за який працівник не використав відпустки.