Онлайн-прийом: мешканці Вінниччини отримали консультації щодо порядку нарахування заробітної плати та з питань охорони праці

Під час онлайн прийому, що відбувся в Держпраці 7 лютого 2018 р., мешканці Вінницької області отримали консультації від фахівців Служби щодо застосування норм законодавства про працю та з охорони праці.

В училищі, як зазначила бухгалтер, працівник, зарахований на посаду коменданта, виконує роботу 0,5 % ставки кастелянші; на працівницю, зараховану секретарем, також покладені обов’язки (0,5%) інспектора по кадрах; завгосп, крім своєї основної посади, виконує обов’язки паспортиста, електрогазозварник – сезонного оператора опалювальних пунктів.

Головний спеціаліст департаменту з питань праці Тетяна Лаврова поінформувала, що розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, в нічний та надурочний час, за роз’їзний характер робіт, а також премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Отже, доплата за суміщення професій (посад) працівникам має нараховуватись з розрахунку нових посадових окладів, які встановлені з 01.01.2018, та розміру мінімальної заробітної плати. У разі незабезпечення її мінімального рівня за рахунок доплати за суміщення професій (посад) нараховується доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

Головний спеціаліст департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Володимир Шавернєв роз’яснив провідному спеціалісту з котлонагляду ПАТ «Західенерго» ситуацію з нормативно-правовим забезпеченням експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та обладнання, що працює під тиском.

Працівника ПАТ «Західенерго» цікавила перспектива і терміни введення нових нормативно-правових актів з охорони праці замість скасованих Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,7 мПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, Правил будови та безпечної експлуатації навантажувачів та Правил будови та безпечної експлуатації підйомників.

Володимир Шавернєв поінформував, що фахівцями Держпраці та інших заінтересованих організацій опрацьовано проекти правил з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та правил з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Ці документи вже пройшли процедуру погодження в установленому порядку.

На даний час проект правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання направлено для юридичної експертизи та реєстрації до Міністерства юстиції України.

Також підготовлено пакет документів для юридичної експертизи та реєстрації у Міністерстві юстиції України проекту правил з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.