Оплата праці та тривалість робочого дня медсестри-сумісника

Запитання 1: Ольга Миколаївна працює на посаді медичної сестри на 1,5 ставки. Скільки годин на день вона має працювати, щоб отримати відповідний посадовий оклад?

 Відповідь: Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що

норми тривалості робочого часу для медичних працівників визначені наказом МОЗ «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05.2006 № 319 (далі — Наказ № 319). Так, 38,5 години на тиждень — це норма робочого часу** для:

  • керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою;
  • керівників закладів охорони здоров’я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою;
  • лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
  • медичних реєстраторів;
  • дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів).

** Виняток — особи, які не працюють у шкідливих умовах (пп. 1.1 Наказу № 319).

Якщо медсестра працює на 1,5 ставки, тижнева тривалість її роботи становить 57,75 год (38,5 год × × 1,5 ставки). Якщо при цьому вона працює п’ять днів на тиждень, то в день їй потрібно відпрацювати 11,55 год (57,75 год / 5 днів).

Кваліфікаційна категорія: чи впливає на оклад сумісника

Запитання 2: Іванна Василівна працює на 0,5 ставки за сумісництвом, має стаж роботи 14 років. Вона одержує надбавку за вислугу років у розмірі 20% та 10%-ву доплату за роботу із деззасобами. За основним місцем роботи в амбулаторії пройшла атестацію і має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Сестринська справа». Чи поширюється її кваліфікаційна категорія за основним місцем роботи, коли обчислюють посадовий оклад на роботі за сумісництвом?

Відповідь: Так, поширюється. Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою обов’язкова. Її необхідно проходити що п’ять років (наказ МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742). Медичні сестри, які працюють у закладах охорони здоров’я, проходять атестацію за спеціальністю «Сестринська справа».

У нашому випадку медсестра має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Сестринська справа». Тому її посадовий оклад встановлюють за восьмим тарифним розрядом ЄТС. Отже, заробітна плата медичної сестри, яка має першу кваліфікаційну категорію і працює на 0,5 ставки, становить 2006 грн. Пояснимо чому.

Посадовий оклад медичної сестри, яка має восьмий тарифний розряд за ЄТС, — 2890 грн. Отже, оплата за роботу на 0,5 ставки — 1445 грн (2890 грн × 0,5).

За роботу із деззасобами такій медсестрі доплатять 144 грн 50 коп. (1445 грн × 10%), а за вислугу років дадуть надбавку 289 грн (1445 грн × 20%).

Доплату за роботу із дезінфекційними засобами виплачують понад мінімальну заробітну плату. Тому під час розрахунку гарантованого мінімального розміру зарплати доплату за деззасоби не враховують.

Заробітна плата (без доплати за деззасоби) у такому випадку становить лише 1734 грн, тобто посадовий оклад на 0,5 ставки + надбавка за вислугу років (1445 грн + 289 грн). Однак мінімальна заробітна плата*** за роботу на 0,5 ставки має бути не менше 1861 грн 50 коп. (3723 грн × 0,5). Тому роботодавець має доплатити медсестрі різницю, а саме 127 грн 50 коп. (1861 грн 50 коп. – 1734 грн).

*** З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата за місяць становить 3723 грн (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017
№ 2246-VIII
).

У цьому випадку заробітну плату розраховують за формулою, наведеною на Схемі 2.

Схема 2

Формула розрахунку заробітної плати, меншої за мінімальну

ЗАРОБІТНА ПЛАТА= ПОСАДОВИЙ ОКЛАД+НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ+

ДОПЛАТА ДО МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ+ДОПЛАТА ЗА ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ

Тобто заробітна плата медичної сестри, яка працює на 0,5 ставки, становитиме:

1445 грн + 289 грн + 127 грн 50 коп. + 144 грн 50 коп. = 2006 грн

Під час оформлення трудових відносин працівнику-суміснику слід керуватися:

Зазначені нормативні документи передбачають, що відомості про роботу за сумісництвом за місцем основної роботи записують у трудову книжку за бажанням працівника. Запис роблять окремим рядком.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 102-1 КЗпП). Оскільки із сумісником укладають окремий трудовий договір, то вести облік робочого часу та нараховувати заробітну плату потрібно за кожним із трудових договорів окремо.

 Тарифний розряд медичної сестри

Запитання 3:  Вікторія Петрівна має шостий тарифний розряд за ЄТС і стаж медичної роботи три роки. За наказом керівника закладу вона отримує доплату 10% за роботу із деззасобами. Як розрахувати тарифний розряд медсестри та від чого він залежить: посади чи кваліфікаційної категорії за підсумками атестації?

Відповідь: Посадовий оклад за шостий тарифний розряд становить 2555 грн. Доплата за роботу із деззасобами у такому разі — 255 грн 50 коп. (2555 грн × 10%).

Заробітну плату медичної сестри, про яку йдеться у запитанні, розраховують так:

2555 грн + 255 грн 50 коп. = 2810 грн 50 коп.

Установлений посадовий оклад нижчий за мінімальну зарплату на 1168 грн. У такому випадку роботодавець зобов’язаний доплатити медсестрі ще 1168 грн. Отже, тарифний розряд медичної сестри становить:

2555 грн + 255 грн 50 коп. + 1168 грн = 3978 грн 50 коп.

Джерело інформації: https://emedsestra.mcfr.ua/article.aspx?aid=622718