Організація роботи з охорони праці на малих підприємствах

Роботодавці малих підприємств не вважають за потрібне вкладати кошти в охорону праці. Основним важелем впливу, на мою думку, може бути тільки цільова програма держави щодо підтримки малого бізнесу з питань безпеки та гігієни праці, спрощення нормативно-правової бази з питань охорони праці та постійна пропагандистська робота.

На жаль, статистичні дані щодо травматизму на малих підприємствах в Україні відсутні, але, як відзначають фахівці Фонду соціального страхування України, значна більшість таких підприємств питаннями забезпечення безпеки та гігієни праці для працівників взагалі не переймаються.

Роботодавці малих підприємств не виконують вимоги ст. 19 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ щодо фінансування охорони праці роботодавцем. Ці вимоги поширюються на всі підприємства, незалежно від форми власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік. Це не такі вже великі кошти, хоча використання їх дозволить знизити рівень травматизму на виробництві.

У статті «Організація роботи з охорони праці на малих підприємствах» читайте докладніше:

  1. Вимоги законодавства з ОП щодо створення служб охорони праці
  2. Чек-лист з охорони праці для малих підприємств: як забезпечити його виконання

Приклад
На малому підприємстві працює 10 осіб.
Середня заробітна плата на одного працівника становить 10 тис. грн.
Фонд оплати праці за рік становитиме: 10 000 х 10 х 12 = 1 200 000 грн.
Мінімально на охорону праці за рік необхідно витратити — 1 200 000 х 0,5 : 100 = 6000 грн (це забезпечення інструкціями з охорони праці, засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, навчання з охорони праці тощо).

Вимоги законодавства з охорони праці щодо створення служб охорони праці

Відповідно до Закону № 2694 роботодавець (власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю) зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Важливу роль в організації роботи з охорони праці відіграє служба охорони праці. На неї покладено опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві, забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань, організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

Водночас із назви ст. 15 «Служба охорони праці на підприємстві» Закону № 2694 випливає те, що обов’язковість норм, передбачених цією статтею, поширюється тільки на підприємства і не стосується фізичних осіб.

Розгляньмо такі поняття, як «суб’єкти підприємництва» та «підприємство» з урахуванням поняття малого підприємництва та малого підприємства.

Детальніше за посиланням — Охорона праці і пожежна безпека