Організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Статтею 18 Закону України «Про охорону праці» встановлено пряму норму щодо проведення навчання з питань охорони праці, а Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які мають бути оприлюднені роботодавцем (пункт 3.2.). Як правило, роботодавець помилково доручає розробку даного положення лише службі охорони праці, ігноруючи вимоги пунктів 2.1. та 2.2. Порядку опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 21 грудня 1993 р. № 132, а саме:

2.1. Опрацювання нормативних актів з охорони праці здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.

Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.

2.2. До опрацювання проекту нормативного акта з охорони праці залучаються фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших громадських об’єднань, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та члени комісії з питань охорони праці підприємства.

Положення про навчання з питань охорони праці, що діє на підприємстві, може включати додатки, а саме:

 • Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 • Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
 • Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
 • Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб.
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
 • Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
 • Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства.
 • Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва.
 • Екзаменаційні білети.
 • Навчальні плани та програми для проведення спеціального навчання.
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
 • Перелік посадових осіб, які безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.
 • Наказ (розпорядження) роботодавця про покладання обов’язків проведення вступних інструктажів з питань охорони праці.
 • Наказ про затвердження програми вступного інструктажу та його тривалості.
 • Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.
 • Перелік питань первинного інструктажу для працівників.
 • Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу.
 • Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання).
 • Програмами стажування (дублювання) для конкретної професії.

Зазначений перелік додатків до положення є орієнтовним та не є вичерпним.

За інформацією Охорона праці і пожежна безпека