Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх

Роз’яснення законодавства з цього питання надає лікар з гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області Іван Шпак.

Згідно статистичних даних, на важких ручних роботах у промисловості  чисельність жінок становить 20%, а в будівництві – понад 25% працюючих. У цехах з важкими та шкідливими умовами жінок налічується понад 30%. І незважаючи на те, що існує Перелік , у якому заборонені ті види праці, які шкідливі для здоров’я  жінок і їх майбутніх дітей, число жінок, що працюють у важких і шкідливих умовах, знижується вкрай повільно. Перелік важких робіт зі шкідливими  та небезпечними умовами ( понад 500 видів робіт у різноманітних галузях виробництва), на яких заборонено застосовувати працю жінок, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993року №256.

Через роботу у важких умовах праці у жінок з’являються захворювань, що призводять до безплідності, несприятливого перебігу вагітності. Зростає дитяча та материнська смертність.

Санітарні правила і норми визначають обов’язкові гігієнічні вимоги до виробничих процесів, устаткування, робочих місць, трудового процесу, виробничого середовища й санітарно-побутового забезпечення працівниць з метою охорони їхнього здоров’я і поширюються на підприємства, установи й організації всіх форм власності незалежно від сфери діяльності та відомчої підпорядкованості, де застосовується праця жінок. Метою цього документа є запобігання негативним наслідкам застосування праці жінок в умовах виробництва, створення безпечних умов праці з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму, збереження здоров’я працівниць.

Для практично здорових жінок на всіх підприємствах повинні надаватися робочі місця з допустимими умовами праці, що характеризуються такими факторами виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують установлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку і не повинні мати несприятливого впливу в найближчому і віддаленому періодах на стан здоров’я працівниць. Наявність на робочому місці хімічних речовин першого і другого класів небезпеки, мікроорганізмів, а також речовин, що володіють алергічною, канцерогенною, мутагенною дією, протипоказана для праці жінок дітородного віку.

Існують також норми гранично-допустимих навантажень для жінок при підійманні та переміщенні важких речей вручну, що встановлені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993року №241 «Про затвердження граничних норм підіймання  та переміщення важких речей жінками». Забороняється залучати жінок до робіт, пов’язаних з постійним переміщенням протягом робочої зміни вантажів масою понад 7 кг.

Законодавство з охорони праці особливу увагу звертає і на застосування за необхідності праці неповнолітніх. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосування праці неповнолітніх, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994року №46. Цей перелік поширюється як на підземні роботи, так і на інші роботи зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Забороняється   залучати  неповнолітніх  до  підіймання  і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.