Паспортизація робочих місць та санітарно-технічного стану об’єктів

Основними завданнями паспортизації є:

— Виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих чинників та причин їх виникнення;

— Визначення стану основних елементів виробничих приміщень;

— Визначення нормативних і фактичних значень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;

— Визначення стану умов праці шляхом проведення лабораторно-інструментальних досліджень;

— Розроблення заходів щодо поліпшення умов праці.

Паспортизації підлягають виробничі приміщення і площадки, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

Лабораторно-інструментальні дослідження шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища проводять санітарні лабораторії та організації, що мають відповідний дозвіл на проведення лабораторних робіт.

Після виконання лабораторно-інструментальних досліджень та визначення показників видаються протоколи досліджень з висновками про відповідність умов праці санітарно-гігієнічним нормам.

Нормативні і фактично визначені значення факторів виробничого середовища, зазначені в протоколах, заносяться комісією у відповідні графи паспорта санітарно-технічного стану умов праці на виробничому об’єкті та на робочих місцях.