Питання надання грошової допомоги держслужбовцям у разі поділу щорічної основної відпустки на частини

Розяснення законодавства надає Наталія Найман, завідувач сектору персоналу Управління. Відповідно до статті 57 Закону України “Про державну службу” державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно із статтею 59 цього Закону щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про відпустки” щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У випадку поділу щорічної основної оплачуваної відпустки на частини грошова допомога може виплачуватися працівникові один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою працівника.

Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна грошова допомога, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік.

Грошову допомогу не можна ділити на частини, і вона виплачується один раз на рік однією сумою під час надання будь-якої з частин щорічної основної відпустки.

Разом із заявою про надання щорічної основної оплачуваної відпустки працівник подає заяву про надання грошової допомоги. На підставі заяви працівника керівник установи видає відповідний наказ.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про відпустки” за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Разом з відпускними йому виплачують грошову допомогу. Але якщо працівник звільняється і бере компенсацію за невикористану відпустку, то підстав для виплати такої допомоги немає.

Отже, у випадку поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати виплачується за заявою працівника один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки, незалежно від кількості днів такої відпустки.